Hakkımızda

Yüksekteki Ayrıcalıklı Dünya

Fotoğraf: Eberhard Grossgasteiger

8 Şubat 2014 tarihinde kurulan Batı Berlin Askerleri: Yeşilgiresun Elektronik Sporlar Kulübü, 4 Ağustos 2016’da kurulan İstila Çağı (Invasion Era) ve 8 Ekim 2016’da kurulan Kadim Susturucu (Elder Silencer), 7 Aralık 2018’de birleşerek Giresun, Türkiye merkezli Yüksekolan’a dahil olmuştur.
Yüksekolan’ın kuruluş ilkesi iki maddede (1. Türk dilini, oyun ve elektronik spor kültürünü bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak; 2. Türkçe’nin ve alanında uzman akademisyenlerin istikrarlı desteği ile birlikte dünya çapında stratejik ortaklıklar yaratmak ve bununla doğru orantılı olarak dünyanın en büyük sanal kütüphanesini yaratmak) özetlenebilir. Türkçe’ye küresel platformda daha fazla değer katmak üzere türetilen Yüksekolan’ın anlamı ise yüksekte olan, yükseğe erişmeyi başarmış olan olarak bilinmektedir. “En Kaliteli İçerik” değeri üzerinden yarattığı stratejiler, demokratik bir şekilde hazırlandığı (kilit noktada görevli astları da işin içine katarak) ve gerçekleştirildiği için, “İşbirliği Yaklaşımı” ile yönetilmektedir.
“En Kaliteli İçerik” 12 Temmuz 1932’de kurulan Türk Dil Kurumu’nun (o zamanki adıyla Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin) başlangıçtan beri çalışmalarını iki ana eksen (1. Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak, yaptırmak; 2. Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yolları bulmak) üzerinden yürütmesini esas alarak yaratılmıştır ve dört aşamadan oluşur:
1) Dil: Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçe’nin değişik lehçelerini konuşan kişiler tarafından oluşturulan projeler, dünyayı değiştirmek ve bu yönde kalıcı başarılar elde etmek için Türkçe’nin istikrarlı desteğine muhtaçtır. 
2) Aidiyet: Ne kadar ruh, ne kadar beden katılırsa; o kadar hissedilir, o kadar “ait” olunur. Başarı grafiği; yaratıcının mevcut projesine olan aitlik düzeyi ile doğru orantılıdır. 
3) Strateji: Bazen projeler, yeterli desteği bulamadığı için merhamet ve şefkatin beraberinde getirdiği dostluk ve güven değerleriyle miladını doldurur. Bazen de projeleri somutlaştırma süreçlerindeki çabalar sevinçler, kapanış süreçlerindeki çabalar ise hüzünler yaratır. Bilinmelidir ki bütün bu yüce duyguların en tepesinde hep strateji vardır. Strateji, projeleri somutlaştırmak üzere başarılı bedenlerin ihtiyaç duyduğu en yüce, en mucizevi tekniktir. 
4) Teknoloji: Şüphesiz ki başarılı projelerin temelinde barındırdığı en büyük ve en güçlü yol, algoritmadır. Daha başlanmadan başlangıç ve bitiş durumu tanımlanmış bir proje, amacına ulaşmış sayılır.